Cal Pauet

La vella pagesia

PRIVACITAT

agricultura i ramaderia ecològica

 

 AVÍS LEGAL

 

 

Titular: SAT CAL PAUET

Adreça: CASA CAL PAUET S/N

Població: 08614 -  L' ESPUNYOLA

CIF:  ESV58388505

Contacte: satcalpauet@gmail.com

 

1. Usuaris: L'accés i/o ús del Portal atribueix a qui l'utilitza la condició de usuari, acceptant des de el mateix moment, plenament i sense reserves les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les Condicions Generals relacionades amb determinats serveis i continguts del Portal.

 

2. Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts: L'usuari es compromet a utilitzar el Web, els seus serveis i continguts ajustant-se a la legislació vifent, la bona fe, les maneres generalment acceptades i l'ordre públic. En referència als continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), està prohibit.

La seva reproducció, distribució o modificació, a excepció que es tingui la autorització dels legítims titulars o sigui legalment permesa.

Qualsevol vulneració dels drets de SAT CAL PAUET o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

La seva utilització per tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents als extrictament permesos.

Qualsevol intent d'aconseguir els continguts del Web per un altre mitjà diferent dels que disposen els usuaris així com dels que habitualment s'utilitzen a la xarxa, sempre que no representin cap perjudici al Web de SAT CAL PAUET

 

3. Responsabilitat del usuari per danys i perjudicis: L'ús del Web es realitzarà amb la única i exclusiva responsabilitat del Usuari. Aquesta responsabilitat s'exten al ús, per part del usuari i a tercers de qualsevol contrasenya o similars assignades per l'accés al Web i a tots els seus serveis.

 

4. Modificació unilateral: SAT CAL PAUET. podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, la estructura i el disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Web.

 

5. Hiperenllaços:

5.1. Les persones o entitats que pretenguin fer o facin un hiperenllaç des de una pàgina web de un altre portal de internet a qualsevol de les pàgines de SAT CAL PAUET. estaran sotmeses a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial dels serveis i continguts del lloc web de SAT CAL PAUET

No es podrà incloure cap manifestació falsa, inexacte o incorrecte sobre les pàgines de SAT CAL PAUET ni sobre els serveis i continguts del mateix.

La instal·lació de un "hiperenllaç" no implicarà la existència de relacions entre SAT CAL PAUET, S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des de el qual es realitzi, ni el coneixament i acceptació de SAT CAL PAUET dels serveis i continguts que es puguin oferir des de l'esmentat portal.

SAT CAL PAUET no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des de el qual es realitzi el "hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions que difonguin les mateixes.

Qualsevol "hiperenllaç" al lloc web de SAT CAL PAUET s'efectuarà en la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que tingui.

5.2 El lloc web de SAT CAL PAUET no te conexions i enllaços amb altres llocs web gestionats i controlats per tercers. En cas d'existir més endavant, aquests enllaços tindrien la funció exclusiva de facilitar als usuaris la recerca de informació, continguts i serveis a internet, sense que en cap cas es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per visitar els mateixos.

 

6. Protecció de dades de caràcter personal: SAT CAL PAUET recull en diferents formularis del Portal dades personals i informació dels Usuaris per guardar-les i/o utilitzar-les en relació amb l'usuari. Les dades facilitades pels Usuaris s'incorporaràn a un fitxer automititzat  titularitat de la societat corresponent (en endavant "Responsable del Fitxer"). En tots els formularis en que es recullen les dades de caràcter personal, l'Usuari rebrà del Responsable del Fitxer informació detallada referent al tractament, la seva finalitat, l'ús de les dades, el caràcter obligatòri o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-les, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, tindran de ser acceptades per l'Usuari. El Responsable del Fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris  de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular:

Tractar confidencialment les dades de caràcter personal del Usuari a les que tingui com a conseqüència de la seva navegació pel Portal. Tot i això, el Responsable del Fitxer podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altre informació quan sigui requerida per les autoritats públiques en l'exercici de les funcions que tenen legitimament atribuïdes i de conformitat amb les disposicions que resultin aplicables.

Adoptar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per evitar la alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat a les esmentades dades. Sese perjudici d'això, degut a les actuals condicions de seguretat a internet, el Responsable del Fitxer no pot garantitzar l'ús il·licit de la informació dels Usuaris per part de tercers. En conseqüència SAT CAL PAUET ni el Responsable del Fitxer garantitzen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la alteració, pèrdua, el tractament, accés no autoritzat o l'ús il·licit de la informació dels Usuaris per part de tercers.

L'Usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al Responsable del Fitxer degudament actualitzades. L'Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que SAT CAL PAUET pugui tenir a conseqüència de la falta de certesa, inexactitut, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

 

7. Utilització de tecnologia "cookie": Descripció: Les cookies son una eina utilitzada pels servidors Web per enmagatzemar i recuperar informació referent als seus visitants. Es un fitxer de texte que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui en el nostre disc dur, amb informació del que em estat fent per les seves pàgines. Tenen una data de caducitat que pot ser des de el temps que dura la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixan de ser operatives. Per més informació visita el lloc del Departament de Tractament de la Informació i Codificació depenent del Consell Superior de Investigacions Científiques de Espanya. Cookies utilitzades en el lloc de CAL PAUET.CAT utilitza cookies per facilitar la navegació pel seu lloc web. Les cookies utilitzades per SAT CAL PAUET. son associades únicament amb un Usuari anònim i al seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms del Usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni afegir virus en els seus textos.

L'Usuari pot decidir lliurement la implantació o no en el seu disc dur de les cookies utilitzades en SAT CAL PAUET. En aquest sentit, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la implantació o no en el seu disc dur. Per això suggerim consultar la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment utilitza. En qualsevol cas, l'Usuari podrà eliminar les cookies de SAT CAL PAUET. implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguin el procediment establert en la secció d'ajuda del seu navegador.

 

8. Exclusió de garanties i responsabilitat: SAT CAL PAUET. no dòna cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin derivar per:

La falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis i continguts.

La falta de utilitat, adecuació o validez del Web i/o dels seus serveis i continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets expectatives dels usuaris.

La existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

La recepció, obtenció, enmagatzematge, difusió o transmisió, per part dels usuaris, dels continguts.

L'ús il·licit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o al ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis fets per tercers i posats a disposició dels usuaris en el Web.

 

9. Durada: La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis es de caràcter indefinit. Sense perjudici del que anteriorment s'axposa, SAT CAL PAUET es reserva el dret per, interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

 

10. Propietat intelectual: Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intelectual, en el cas de que qualsevol ususari o tercer consideri que s'ha produit una violació dels seus legítim drets per la introducció d'algun determinat contingut en el Web, tindrà de notificar aquest fet a SAT CAL PAUET. indicant:

Dades personals del interessat titular dels drets presuntament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent del interessat, tindrà de indicar la representació en la que actúa.

Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intelectual i la seva ubicació en el Web.

Acreditació dels esmentats drets de propietat intelectual.

Declaració expresa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

 

 

 

 

PRIVACITAT - PROTECCIO DE DADES.

 

 

En cumpliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SAT CAL PAUET. comunica que:

 

1.- D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), es consideren dades de caràcter personal "qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables". Les dades personals facilitades per Vè. per miktjà del Lloc Web SAT CAL PAUET s'incorporaran en un fitxer automatitzat titularitat de SAT CAL PAUET. i seran tactats amb la màxima condincialitat i utilitzades exclusivament per atendre a les qüestions plantejades. La finalitat dels esmentats fitxers es la gestió dels usuaris del Lloc Web CALPAUET.CAT. així com la gestió dels serveis facilitats per mitjà del Lloc Web.

 

2.- Al mateix temps s'informa i amb l'acceptació de la present Política de Privacitat Vè. confirma de manera inequívoca  que les seves dades personals estan en poder de SAT CAL PAUET per facilitar un control i una gestió global dels usuaris del Lloc Web i les consultes efectuades per ells, així com per trametre  als mateixos informació dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector de les respectives activitats per diferents mitjans de comunicació.

 

3.- Vè. garantitza que les dades personals aportades son certes, exactes, completes i actualitzades considerant-se responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui tenir lloc com a conseqüència del incompliment de la obligació.

 

4.- Per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades s'han adoptat  els nivelkls de seguretat necessàris de protecció de dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la SAT CAL PAUET

 

5.- SAT CAL PAUET utilitza cookies en el seu Lloc Web, únicament  per optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc Web, sense que SAT CAL PAUET. guardi en els seus propis sistemes d'informació, dades, informacions o perfils personalitzats de navegació pel seu Lloc Web.

 

6.-Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició vers les seves dades, Vè. es pot dirigir per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l'adreça següent : SAT CAL PAUET, Casa Cal pauet s/n  08614 L' Espunyola.

 

7.- Al mateix moment d'apotar les seves dades de caràcter personal podrà manifestar la seva intenció de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de SAT CAL PAUET., indicant-ho a la vinyeta corresponent. En qualsevol cas i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que Vè. no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques més endavant, ho podrà comunicar al correu electrònic

satcalpauet@gmail.com

 

 

Sat Cal pauet

ctra c-26 Km 135

08614 L' Espunyola

 Tel/.  690872617

satcalpauet@gmail.com